Anonimni Narkomani Srbija
Šta mogu da očekujem

O NAMA

Mi ne možemo promeniti prirodu zavisnika ili bolesti zavisnosti. Mi možemo da pomognemo u promeni stare laži „jednom zavisnik, uvek zavisnik“, tako što ćemo se truditi da oporavak učinimo mnogo dostupnijim.

Jedan od najstarijih NA tekstova glasi:

Narcotics Anonymous NA je neprofitno udruženje ili društvo muškaraca i žena za koje je droga postala ozbiljan problem. Mi... se redovno sastajemo kako bi jedni drugima pomoli da ostanemo čisti... Ne zanima nas šta ste i koliko uzimali... već jedino šta želite da uradite sa svojim problemom i kako vam mi u tome možemo pomoći.

Svi zavisnici su dobrodošli, bez obzira na vrstu droge ili kombinaciju droga koju su koristili. Kada smo prilagođavali Prvi korak AA, reč «alkohol» smo zamenili rečju «zavisnost» i tako prestali da govorimo o konrkretnoj vrsti droge i uveli koncept «bolest zavisnosti».

NA istovremeno nudi i program oporavka kao i mrežu međusobne podrške članova. Jedan od ključeva uspeha NA je terapeutska vrednost pomoći koju jedan zavisnik pruža drugom zavisniku. Zavisnici u oporavku, na sastancima, dele jedni s drugima uspehe i poteškoće u prevladavanju aktivne zavisnosti i vođenja produktivnih života bez droge uz pomoć principa sadržanih u 12 koraka i 12 tradicija NA. Ti principi, srž su programa oporavka u NA.

Narcotics Anonymous, je nereligiozni program oporavka. Svaki naš član je slobodan da neguje sopstveni koncept (religiozni ili ne) duhovnih principa i primene tih principa u svakodnevnom životu.

Može da nam se pridruži svako, bez obzira na socijalni ili ekonomski status, veroispovest, nacionalnost, pol, rasu... Ne plaća se članarina. Udruženje se izdržava dobrovoljnim prilozima članova.

Udruženje NA nije povezano sa drugim organizacijama sličnog tipa (npr. bolnicama koje prate Program 12 koraka, rehabilitacionim centrima ili zatvorima). Udruženje NA ne zapošljava socijalne radnike ili terapeute, niti ima svoje klinike ili ustanove. Takođe, Udruženje ne nudi savetodavnu, pravnu, finansijsku, psihijatrijsku ili medicinsku pomoć. NA ima samo jedan zadatak: da obezbedi okruženje u kome zavisnici jedni drugima pomažu da prestanu da se drogiraju i pronađu novi način života.

U NA članstvo se zasniva na želji da se prestane sa uzimanjem droge, uključujući i alkohol i ima za temelj princip POTPUNE APSTINENCIJE. Dosadašnje iskustvo je pokazalo da potpuna apstinencija nudi najbolju osnovu za oporavak i lični razvoj. Naše Udruženje nema mišljenje o pitanjima koja se ne tiču NA, kao što je na primer uzimanje lekova. Lekovi propisani od strane doktora, koji se uzimaju prema receptu i ne zloupotrebljavaju se, ne predstavljaju prekidanje apstinencije u NA.

NA Srbija 2007 - 2024